Rymmer 6 liggande donuts och med inlägg rymmer den

ytligare 6 liggande donuts som blir totalt 12 Donuts.