Rymmer 2 liggande donuts och med ett inlägg rymmer den

ytterligare 2 liggande donuts som totalt blir 4 Donuts.